ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

 • Στρατηγικού Πολιτικού Σχεδιασμού, Προγράμματος & Επικοινωνίας
 • Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη
 • Αυτοδιοίκησης
 • Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής κρίσης
 • Οικονομικών και Παραγωγικών Φορέων
 • Πρωτογενούς Τομέα
 • Εμπορίου και Βιομηχανίας
 • Παιδείας και Νεολαίας
 • Ομογένειας , Εξωτερικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
 • Πολιτισμού , Αθλητισμού
 • Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Θαλάσσιων και Πράσινων Πολιτικών
 • Υγείας , Κοινωνικής Αλληλεγγύης , ΑΜΕΑ
 • Εθνικής Άμυνας και Στρατευμένων
 • Τουριστικής Πολιτικής
 • Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ψηφιακών εφαρμογών
 • Προστασίας των Ζώων και Ζωοφιλικών Οργανώσεων