Ελληνική Ανατροπή: Τα 9 σημεία της Αγροτικής πολιτικής – Ανατρεπτικά Προτάγματα

ελληνική ανατροπή αγρότες

Η Ελληνική Ανατροπή δίπλα σε κάθε Αγρότη. Τα 9 σημεία της Αγροτικής πολιτικής της ΕΛΑ για την αντιμετώπιση της επιβίωσης και ανάπτυξης της Αγροτιάς στη χώρα μας. Στην ΕΡΕΥΝΑ με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προσανατολισμένο μόνο για έρευνα αγροτικών εφαρμογών και καινοτομιών. Στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με δημιουργία και λειτουργία πρότυπων αγροτικών σχολείων και σχολών αγροτικής επαγγελματικής κατάρτισης […]